3-miesięczna Lokata Codziennie Zarabiająca - nowe środki: Szczegóły

Szukam lokaty o atrakcyjnym oprocentowaniu?

Wybierz Lokatę Codziennie Zarabiającą dla nowych środków w Banku Zachodnim WBK, dzięki której uzyskasz atrakcyjne oprocentowanie oraz będziesz mógł zarabiać każdego dnia. Dodatkowo od uzyskanych odsetek nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.

Korzyści:

Zyskujesz codziennie i bez podatku – odsetki dopisywane są codziennie do kwoty lokaty i cały czas dla Ciebie pracują – dzięki czemu zysk każdego dnia jest coraz większy. Dodatkowo dzięki codziennej kapitalizacji odsetek nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.


Atrakcyjny zysk – jeśli przyniesiesz do Banku nowe środki i ulokujesz na 3-miesięcznej Lokacie Codziennie Zarabiającej, wtedy Twój zysk przy oprocentowaniu 5,63% w skali roku dla 3-miesięcznej lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek porównywalny jest z zyskiem z lokaty z oprocentowaniem stałym 7% w skali roku z kapitalizacją odsetek na koniec okresu depozytowego, dla której odprowadzony byłby 19% podatek od dochodów kapitałowych.


Krótki okres – nie musisz zamrażać pieniędzy na długi czas, lokata otwierana jest na okres 3-miesięcy i nie jest odnawialna. Już po trzech miesiącach będziesz mógł cieszyć się wypracowanym zyskiem.


Przejrzyste warunki – kwota minimalna lokaty to 1000 zł, a maksymalna to 15 000 zł. Liczba lokat, które możesz otworzyć nie jest ograniczona. Jeśli więc posiadasz środki w kwocie wyższej niż 15 000 zł, podziel je na kilka lokat.


Lokatę założysz w placówkach Banku Zachodniego WBK. 


Zamów Lokatę Codziennie Zarabiającą Pro

Dokumenty i pliki do pobrania:

Nazwa 3-miesięczna Lokata Codziennie Zarabiająca jest nazwą marketingową 3-miesięcznej Lokaty Codziennie Zarabiającej Pro. Dla 3-mies. Lokaty Codziennie Zarabiającej (Lokata) odsetki dzienne od środków ulokowanych na Lokacie wyniosą mniej niż 2,50 zł. Zgodnie z zasadami zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonymi w art. 63 ustawy – Ordynacja podatkowa (wg stanu prawnego na dzień publikacji), od skapitalizowanych codziennie odsetek od Lokaty nie wystąpi obowiązek pobrania przez Bank jako płatnika 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Oznacza to, że inna lokata na taki sam okres, dla której podatek będzie równy 19% dochodu z odsetek, musiałaby mieć oprocentowanie 7,0% w skali roku, aby uzyskać analogiczny zysk. Na Lokatę mogą zostać wpłacone jedynie środki, które powodują wzrost sumy stanów środków na rachunkach depozytów terminowych w PLN oraz kont oszczędnościowych w PLN posiadacza w stosunku do stanu bazowego. Za stan bazowy uznaje się sumę stanów środków na depozytach terminowych w PLN i stanów środków na kontach oszczędnościowych w PLN, których posiadacz jest posiadaczem lub współposiadaczem na dzień 28.11.2011 r., powiększoną o sumę kwot Lokat wcześniej otwartych dla posiadacza.

Podziel się ze znajomymi

zamknijlub powiadom znajomych przez e-mail

Wyślij